powrót do wyników wyszukiwania

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2014

Sygn. akt: [sygnatura ukryta] WYROK z dnia 15 kwietnia 2014 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Marek Koleśnikow Protokolant: Natalia Dominiak po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 11 kwietnia 2014 r. w Warszawie odwołania z dnia 28 marca 2014 r. wniesionego przez wykonawcę Zakład Urządzeń Radiolokacyjnych "ZURAD" Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej, ul. Stacyjna 14, 07-300 Ostrów Mazowiecka w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego Główny Inspektorat Transportu Drogowego, ul. Postępu 21, 02-676 Warszawa, przy udziale wykonawcy Lifor Sp. z o.o. z siedzibą w Bytomiu, ul. Puławskiego 49, 41-902 Bytom zgłaszającego swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego orzeka: 1. Oddala odwołanie. 2. Kosztami postępowania obciąża odwołującego Zakład Urządzeń Radiolokacyjnych "ZURAD" Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej, ul. Stacyjna 14, 07-300 Ostrów Mazowiecka i nakazuje: zaliczyć na rzecz Urzędu Zamówień Publicznych koszty w wysokości 15 000 zł 00 gr (słownie: piętnaście tysięcy pięćset złotych zero groszy) ...

Użytkownik niezalogowany.

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.