Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2014-04-10, KIO 616/14

Sygn. akt: KIO 616/14 WYROK z dnia 10 kwietnia 2014 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Małgorzata Rakowska Protokolant: Natalia Dominiak po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 7 kwietnia 2014 r. odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 27 marca 2014 r. przez wykonawcę T………. L………… prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Diapamed T……….. L……… z siedzibą w Mikołowie, ul. Żwirki i Wigury 65, 43-190 Mikołów w postępowaniu prowadzonym przez Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 7 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca, ul. Ziołowa 45/47, 40-635 Katowice orzeka: 1. oddala odwołanie 2. kosztami postępowania obciąża wykonawcę T………. L………. prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Diapamed T……….. L……….. z siedzibą w Mikołowie, ul. Żwirki i Wigury 65, 43-190 Mikołów i: 2.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000 zł 00 gr (słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez wykonawcę T………. L………… prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Diapamed T…………. L…………. z siedzibą w Mikołowie, ul. Żwirki i Wigury 65, 43-190 Mikołów tytułem wpisu od odwołania 2.2. zasądza od wykonawcy T………. L………. prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą ...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28