Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2014-03-24, KIO 433/14

Sygn. akt KIO 433/14 Sygn. akt: KIO 433/14 WYROK z dnia 24 marca 2014 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Renata Tubisz Protokolant: Agata Dziuban po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 21 marca 2014 r. odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 07.03.2014 r. przez odwołującego wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia Konsorcjum: RUTEX Sp. z o.o., F.H.U. ELIOT J………. L….., ENERGO-MARKET ZET Sp. z o.o., ENERGY PARTNERS SP. z o.o., P.P.H.U. PROSPER Sp. z o.o., VOLTEX S.A., ''sgl" International Sp. z o.o., 42 - 200 Częstochowa, ul. Św. Rocha 176 w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego: TAURON Dystrybucja S.A., 31 - 358 Kraków, ul. Jasnogórska 11 orzeka: 1. uwzględnia odwołanie i nakazuje zamawiającemu unieważnienie czynności unieważnienia postępowania i unieważnienie odrzucenia oferty odwołującego oraz nakazuje powtórzenie czynności oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty z uwzględnieniem oferty odwołującego. 2. kosztami postępowania obciąża TAURON Dystrybucja S.A., 31 - 358 Kraków, ul. Jasnogórska 11 i: 2.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15.000 zł 00 gr (słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez RUTEX Sp. z o.o., F.H.U. ELIOT J…….. L….., ENERGO-MARKET ZET Sp. ...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28