Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2014-03-03, KIO 191/14, KIO 192/14, KIO 200/14, KIO 202/14, KIO 205/14 premium

Sygn. akt: KIO 191/14 Sygn. akt: KIO 192/14 Sygn. akt: KIO 200/14 Sygn. akt: KIO 202/14 Sygn. akt: KIO 205/14 WYROK z dnia 3 marca 2014 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Emil Kuriata Luiza Łamejko Honorata Łopianowska Protokolanci: Mateusz Michalec Cyprian Świś po rozpoznaniu na rozprawach w dniach 19.02.2014 r., 20.02.2014 r. i 26.022014 r. w Warszawie odwołań wniesionych do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej: A. w dniu 3 lutego 2014 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: S&T Services Polska Sp. z o.o., Ubitronix System Solution GmbH, Energoplus Sp. z o.o., ul. Postępu 21D, 02-676 Warszawa (KIO 191/14), B. w dniu 3 lutego 2014 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: LG CNS Co., Ltd., Eltel Networks A/S, Eltel Networks Olsztyn S.A., WORLDIT SYSTEMS Sp. z o.o., Yeoui-daero: Yeongdeungpo-gu FKI Tower 24, 10-1 Seul/Korea Południowa (KIO 192/14), C. w dniu 3 lutego 2014 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Hewlett-Packard Polska Sp. z o.o., T-MATIC SYSTEMS S.A., PowerCom LTD, ul. Szturmowa 2A, 02-678 Warszawa (KIO 200/14), D. w dniu 3 lutego 2014 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Control Process S.A., ...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28