[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2014

Sygn. akt: KIO 293/14 Sygn. akt: KIO 294/14 WYROK z dnia 4 marca 2014 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Honorata Łopianowska Protokolant: Łukasz Listkiewicz po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 3 marca 2014 r. odwołań wniesionych do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 17 lutego 2014 r. przez wykonawcę OK Medical Systems Sp. z o.o., S.K.A. z siedzibą w Poznaniu [KIO 293/14 oraz KIO 294/14] w postępowaniu prowadzonym przez Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług w Poznaniu przy udziale wykonawcy MEDITECH spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Komornikach koło Poznania, zgłaszającego swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego o sygn. akt: KIO 293/14 po stronie zamawiającego orzeka: 1. oddala odwołanie o sygn. akt KIO 293/14, 2. uwzględnia odwołanie w sprawie o sygn. akt KIO 294/14 i nakazuje Zamawiającemu unieważnienie czynności unieważnienia postępowania w zakresie części 1 zamówienia; 3. kosztami postępowania obciąża odpowiednio Odwołującego OK Medical Systems Sp. z o.o., S.K.A. z siedzibą w Poznaniu oraz Zamawiającego Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług w Poznaniu i: 3.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 30 000 zł 00 gr [słownie: trzydziestu...

Przykładowe fragmenty dla hasła interes publiczny unieważnienie

1   -   w treści uzasadnienia stwierdziła: "przesłanką unieważnienia postępowania jest to, że wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, a w konsekwencji także prowadzenie

2   -   staranności, natomiast rozwiązanie polegające na unieważnieniu określonej części zabezpiecza w najwyższym stopniu interes publiczny, jakim jest ochrona zdrowia, i

3   -   prowadzenie postępowania nie leży w interesie publicznym. Biorąc pod uwagę postawione zarzuty oraz uzasadnienie decyzji o unieważnieniu postępowania, a następnie argumentację prezentowaną

+125 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28