Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2014-02-26, KIO 260/14

Sygn. akt: KIO 260/14 WYROK z dnia 26 lutego 2014 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Bogdan Artymowicz Protokolant: Rafał Komoń po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 26 lutego 2014 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 13 lutego 2014 r. przez wykonawcę Spekom Sp. z o. o., 40-272 Katowice, ul. Sowińskiego 33, w postępowaniu prowadzonym przez Instytut Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL Sp. z o. o., 43-300 Bielsko-Biała, ul. Sarni Stok 93, orzeka: 1. oddala odwołanie, 2. kosztami postępowania obciąża Odwołującego Spekom Sp. z o. o., 40-272 Katowice, ul. Sowińskiego 33 i: 2.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000 zł 00 gr (słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez Odwołującego Spekom Sp. z o. o., 40-272 Katowice, ul. Sowińskiego 33 tytułem wpisu od odwołania, 2.2. zasądza od Odwołującego - Spekom Sp. z o. o., 40-272 Katowice, ul. Sowińskiego 33, na rzecz Zamawiającego - Instytut Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL Sp. z o. o., 43-300 Bielsko-Biała, ul. Sarni Stok 93, kwotę 3.600 zł 00 gr (słownie: trzy tysiące sześćset złotych zero groszy) stanowiącą koszty postępowania odwoławczego poniesione z tytułu wynagrodzenia pełnomocnika. Stosownie do ...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28