powrót do wyników wyszukiwania

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2014

Sygn. akt [sygnatura ukryta] WYROK z dnia 12 luty 2014r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Renata Tubisz Członkowie: Bogdan Artymowicz Jolanta Markowska Protokolant: Paweł Nowosielski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 11 luty 2014r. odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 29 stycznia 2014r. przez odwołującego: A………. P……… prowadzący działalność gospodarczą BRATEX A………. P………..; Leszkowy 45; 83-020 Cedry Wielkie w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego: Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych Samorządowy Zakład Budżetowy ul. Partyzantów 74; 80-254 Gdańsk orzeka: 1. oddala odwołanie; 2. kosztami postępowania obciąża A………. P………. prowadzący działalność gospodarczą BRATEX A………. P……….; Leszkowy 45; 83-020 Cedry Wielkie i: 2.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15.000,00 zł 00 gr (słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez A……….. P………. prowadzący działalność gospodarczą BRATEX A…… P…….; Leszkowy 45; 83-020 Cedry Wielkie tytułem wpisu od odwołania, Sygn. akt [sygnatura ukryta] Stosownie do art. 198a i 198b ...

Użytkownik niezalogowany.

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.