powrót do wyników wyszukiwania

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2014

Sygn. akt: [sygnatura ukryta] WYROK z dnia 13 lutego 2014 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Marek Szafraniec Członkowie: Robert Skrzeszewski Małgorzata Stręciwilk Protokolant: Łukasz Listkiewicz po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 11 lutego 2014 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 28 stycznia 2014 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: adwokata S………. K………. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Adwokat S……… K………. Kancelaria Adwokacka, adwokata K……… K……….-K…………. prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Adwokacka K……….. K………..-K………. (lider) oraz radcę prawnego I……….. D…………., z adresem dla lidera: ul. Bitwy Warszawskiej 1920 21/149, 02-366 Warszawa w postępowaniu prowadzonym przez Nowodworskie Centrum Medyczne w Nowym Dworze Mazowieckim (05-100), ul. Miodowa 2 orzeka: 1. uwzględnia odwołanie i nakazuje zamawiającemu: Nowodworskiemu Centrum Medycznemu w Nowym Dworze Mazowieckim unieważnienie czynności wyboru...

Użytkownik niezalogowany.

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.