Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2014-02-03, KIO 82/14

Sygn. akt: KIO 82/14 WYROK z dnia 3 lutego 2014 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Małgorzata Rakowska Protokolant: Agata Dziuban po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 31 stycznia 2014 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 20 stycznia 2014 r. przez wykonawcę Lyreco Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Sokołowie, ul. Sokołowska 33, 05-806 Komorów w postępowaniu prowadzonym przez Sąd Apelacyjny w Krakowie reprezentowany przez: Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucję Gospodarki Budżetowej w Krakowie, ul. Farmaceutów 2, 31-463 Kraków przy udziale wykonawcy "PARTNER XXI" Sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu, ul. Korczoka 14, 41-806 Zabrze zgłaszającego swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego o sygn. akt KIO 82/14 po stronie zamawiającego orzeka: 1.oddala odwołanie 2.kosztami postępowania obciąża Lyreco Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Sokołowie, ul. Sokołowska 33, 05-806 Komorów i: 2.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000 zł 00 gr (słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez wykonawcę Lyreco Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Sokołowie, ul. Sokołowska 33, 05-806 Komorów tytułem wpisu od odwołania. 2.2. zasądza od Lyreco Polska ...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28