powrót do wyników wyszukiwania

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2014

Sygn. akt: [sygnatura ukryta] WYROK z dnia 24 stycznia 2014 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Ryszard Tetzlaff Protokolant: Paulina Nowicka po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 21 stycznia 2014 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 10 stycznia 2014 r. przez Miko-Tech Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach, ul. Brzoskwiniowa 71, 43-100 Tychy w postępowaniu prowadzonym przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Św. Wojciecha 34, 43-600 Jaworzno przy udziale wykonawcy SH+E Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Kraśnicka 25, 20-718 Lublin zgłaszającego swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego orzeka: 1. uwzględnia odwołanie i nakazuje Zamawiającemu unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej oraz powtórzenie czynności badania i oceny ofert, w ramach której nakazuje Zamawiającemu wykluczenie Przystępującego z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 Pzp w zw. z art...

Użytkownik niezalogowany.

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.