powrót do wyników wyszukiwania

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2014

Sygn. akt: [sygnatura ukryta] WYROK z dnia 30 stycznia 2014 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Ewa Sikorska Robert Skrzeszewski Ryszard Tetzlaff Protokolant: Rafał Komoń po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 28 stycznia 2014 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 9 stycznia 2014 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Blue Energy Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, DGA Spółkę Akcyjną w Poznaniu, Jacka Łuczaka, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą J…….. Ł………… "Quality Progress" w Poznaniu w postępowaniu prowadzonym przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w Warszawie przy udziale wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: F5 Konsulting Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Poznaniu, M4 Management Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Poznaniu, zgłaszających swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego po ...

Użytkownik niezalogowany.

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.