powrót do wyników wyszukiwania

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2014

Sygn. akt: [sygnatura ukryta] WYROK z dnia 24 stycznia 2014 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Anna Packo Protokolant: Paulina Nowicka po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 22 stycznia 2014 r., w Warszawie, odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 9 stycznia 2014 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: K……….. P………… prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą K………. P……….. Usługi Transportowe, Biechów 93B, 28-133 Pacanów; Andrzej Kłosok prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą K……… A……….. PPUH "KŁOSOK" Gajowa 62, 44-240 Żory; A21 Sp. z o.o. ul. Podmiejska, 47-204 Rybnik; PKS Południe Sp. z o.o. ul. Główna 71A, 42-622 Świerklaniec w postępowaniu prowadzonym przez Międzygminny Związek Komunikacyjny ul. Przemysłowa 1, 44-335 Jastrzębie-Zdrój, przy udziale wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 1, 44-335 Jastrzębie-...

Użytkownik niezalogowany.

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.