[ukryta sygnatura] – Postanowienie KIO – 2014

Sygn. akt: [sygnatura ukryta] POSTANOWIENIE z dnia 17 stycznia 2014 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Klaudia Szczytowska-Maziarz Protokolant: Agata Dziuban po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z udziałem stron w dniu 17 stycznia 2014 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 31 grudnia 2013 r. przez LARIX Sp. z o.o., ul. Korfantego 42, 49-100 Niemodlin od czynności zamawiającego, którym jest Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Brzeg ul. Kilińskiego 1, 49-300 Brzeg orzeka: 1. odrzuca odwołanie, 2. kosztami postępowania obciąża LARIX Sp. z o.o., ul. Korfantego 42, 49-100 Niemodlin i zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000 zł 00 gr (słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez LARIX Sp. z o.o., ul. Korfantego 42, 49-100 Niemodlin tytułem wpisu od odwołania. [sygnatura ukryta] 1 Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Opolu. Przewodniczący: ……………………………………… [sygnatura ukryta] 2 U z a s a d n i e n ...

Przykładowe fragmenty dla hasła oferta przesłana mailem

1   -   odwołującego, wysłano zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej w zakresie pakietu nr 3 via faks/mail - wskazano godzinę przesłania, tj. 12

2   -   wyborze KIO 3038/13 5 oferty najkorzystniejszej w zakresie pakietu nr 3 (e-mail z 17.12.2013 r

3   -   informacji w sprawie przyczyn wyboru oferty konkurencyjnego wykonawcy (e-mail z 27.12.2013 r

+21 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28