[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2013

Sygn. akt: [sygnatura ukryta] WYROK z dnia 8 listopada 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Małgorzata Rakowska Protokolant: Paulina Nowicka po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 8 listopada 2013 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 25 października 2013 r. przez wykonawcę Janusz A. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą A. Biuro Handlowe z siedzibą w Jastrzębie Zdroju, ul. Armii Krajowej 1, 44-330 Jastrzębie Zdrój w postępowaniu prowadzonym przez Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. z siedzibą w Bogdance, 21-013 Puchaczów przy udziale: 1. Wykonawcy PROMET Sp. z o.o. siedzibą w Rybniku, ul. Ks. Siwca 4, 44-200 Rybnik zgłaszającego swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego o sygn. akt [sygnatura ukryta] po stronie odwołującego 2. wykonawcy Zakład Surowców Chemicznych i Mineralnych "Piotrowice II" Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnobrzegu, ul. Górnicza 7, 39-400 Tarnobrzeg zgłaszającego swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego o sygn. akt KIO 2514/13 po stronie zamawiającego orzeka: 1.oddala odwołanie 2.kosztami postępowania obciąża Janusza A.a prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą A. Biuro Handlowe z siedzibą w Jastrzębie Zdroju, ul. Armii Krajowej 1, ...

Przykładowe fragmenty dla hasła podpis elektroniczny

1   -   podpisaniem jego oferty za pomocą podpisu elektronicznego. Zarówno w trakcie, jak i

2   -   operacyjnym Windows 7 przeglądarką obsługującą podpis elektroniczny jest Internet Explorer 9. Oferent

3   -   również sprawnego połączenia internetowego i podpisu elektronicznego". Ani odwołujący, ani też przystępujący

+18 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28