powrót do wyników wyszukiwania

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2013

Sygn. akt: [sygnatura ukryta] WYROK z dnia 6 sierpnia 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Klaudia Szczytowska-Maziarz Protokolant: Agata Dziuban po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 6 sierpnia 2013 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 23 lipca 2013 r. przez wykonawcę LOGON S.A., 85-098 Bydgoszcz, ul. Piotrowskiego 7-9 w postępowaniu prowadzonym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu, 87-100 Toruń, Szosa Chełmińska 30/32 przy udziale wykonawcy LOCO A……… S………. S……… S………. Sp.j., 85-009 Bydgoszcz, ul. Dworcowa 83 zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego, orzeka: 1. oddala odwołanie, 2. kosztami postępowania obciąża wykonawcę LOGON S.A., 85-098 Bydgoszcz, ul. Piotrowskiego 7-9 i zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 7 500 zł 00 gr (słownie: siedem tysięcy pięćset złotych zero groszy) uiszczoną przez wykonawcę LOGON S.A., 85-098 ...

Przykładowe fragmenty dla hasła wyroki kio

1   -   Sygn. akt: KIO 1793/13 WYROK z dnia 6 sierpnia 2013

2   -   26 października 2009 r. "określającej KIO 1793/13 5 stanowisko Wspólnoty

3   -   ustawy Pzp) spełnienia postawionego wymogu. KIO 1793/13 9 W rozpoznawanej

+10 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Użytkownik niezalogowany.

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.