[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2013

Sygn. akt: [sygnatura ukryta] WYROK z dnia 6 sierpnia 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Klaudia Szczytowska-Maziarz Protokolant: Agata Dziuban po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 6 sierpnia 2013 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 23 lipca 2013 r. przez wykonawcę LOGON S.A., 85-098 Bydgoszcz, ul. Piotrowskiego 7-9 w postępowaniu prowadzonym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu, 87-100 Toruń, Szosa Chełmińska 30/32 przy udziale wykonawcy LOCO A……… S………. S……… S………. Sp.j., 85-009 Bydgoszcz, ul. Dworcowa 83 zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego ...

Przykładowe fragmenty dla wyroki kio

  1. Sygn. akt: KIO 1793/13 WYROK z dnia 6 sierpnia 2013
  2. 26 października 2009 r. "określającej KIO 1793/13 5 stanowisko Wspólnoty
  3. przeprowadzenie testów i wpisanie danego KIO 1793/13 7 urządzenia na
  4. dnia 18 lipca 2013 r., KIO 1793/13 8 6. zawiadomienia
  5. ustawy Pzp) spełnienia postawionego wymogu. KIO 1793/13 9 W rozpoznawanej
Użytkownik niezalogowany.
Treść dokumentu jest dostępna dla użytkowników z opłaconym abonamentem.

Logowanie

Powrót do znalezionych orzeczeń