powrót do wyników wyszukiwania

[ukryta sygnatura] – Postanowienie KIO – 2013

Sygn. akt: [sygnatura ukryta] POSTANOWIENIE z dnia 22 lipca 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Małgorzata Rakowska po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron w dniu 22 lipca 2013 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 114 lipca 2013 r. przez wykonawcę KAN-EKO Sp. z o.o. z siedzibą w Ustroniu, 43-450 Ustroń, ul. Katowicka 207 postępowaniu prowadzonym przez Zakład Komunalny w Jasienicy, 43-385 Jasienica, Jasienica 459, przy udziale wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia "AQUA - System" Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsko-Białej, 43-300 Bielsko-Biała, ul. W. Witosa 118; "HYDRO-INSTAL" Zakład Instalacji Sanitarnej Homa-Homa Sp. J. z siedzibą w miejscowości Mazańcowice, 43-391 Mazańcowice, Mazańcowice 178; INSTAL CYMOREK Sp. J. Pierściec z siedzibą w Skoczowie, 43-430 Skoczów, ul. Graniczna 22; Z………… S………… prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Zakład Robót Inżynieryjno-Budowlanych ZRIB Z………… S………. z siedzibą w miejscowości Międzybrodzie Bialskie, 34-312 Międzybrodzie Bialskie, ul. Szkolna 6 zgłaszającego swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego o sygn. akt [sygnatura ukryta] po stronie zamawiającego, postanawia: 1. odrzuca odwołanie 2. kosztami ...

Użytkownik niezalogowany.

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.