Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2013-10-07, KIO 2184/13 premium

oliSygn. akt: KIO 2184/13 WYROK z dnia 7 października 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Paweł Trojan Członkowie: Justyna Tomkowska Ryszard Tetzlaff Protokolant: Łukasz Listkiewicz po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 26 września 2013 r. oraz w dniu 2 października 2013 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 10.09.2013 r. przez wykonawcę InPost Spółka z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Malborska 130, 30-624 Kraków w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Sąd Apelacyjny w Krakowie oraz Prokuratura Generalna w Warszawie reprezentowanych przez Centrum Zakupów dla Sądownictwa Zakład Gospodarki Budżetowej, ul. Farmaceutyków 2, 31-463 Kraków w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz zwrotu przesyłek niedoręczonych" (nr sprawy ZP-14/2013), przy udziale wykonawcy Poczta Polska S.A., z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, 00-940 Warszawa zgłaszającego przystąpienie do postępowania wszczętego wskutek wniesienia odwołania po stronie Zamawiającego orzeka: 1. Uwzględnia odwołanie i nakazuje Zamawiającemu dokonanie ...

Przykładowe fragmenty dla hasła "równowaga ekonomiczna"

1   -   zamawiającego, • w wyniku jej wprowadzenia równowaga ekonomiczna umowy zostaje zmodyfikowana na korzyść

+0 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28