Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 2013-05-10, V Ca 243/13 premium

Sygn. akt V Ca 243/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 10 maja 2013 r. Sąd Okręgowy w Warszawie V Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie: Przewodniczący - SSO Piotr Wojtysiak Sędziowie SO Joanna Wiśniewska-Sadomska SO Ewa Cylc (spr.) Protokolant st. sekr. sąd. Małgorzata Andrychowicz po rozpoznaniu w dniu 10 maja 2013 r. w Warszawie na rozprawie skargi Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z udziałem zamawiającego w sprawie o udzielenie zamówienia publicznego od wyroku Krajowej Izby Odwoławczej w Warszawie z dnia 3 stycznia 2013 r., sygn. akt KIO 2793/12 oddala skargę. Sygn. akt V Ca 243/13 Uzasadnienie Odwołujący się: ... z siedzibą ... złożył odwołanie od czynności polegającej na wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego przez Zamawiającego - ... w Warszawie o udzielenie zamówienia na ochronę osób i mienia w ... w Warszawie, w zakresie wszystkich jego części, oferty Nr 2 złożonej przez ... w ... oraz ... i wniósł o nakazanie Zamawiającemu: 1. unieważnienia czynności polegającej na wyborze najkorzystniejszej oferty, 2. wykluczeniu z postępowania, w trybie przewidzianym w art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy prawo zamówień publicznych (dalej: ustawa pzp) w zw. z punktem 2.1 oraz 6.1 i ...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28