Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2013-07-04, KIO 1395/13

Sygn. akt: KIO 1395/13 WYROK z dnia 04 lipca 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Ryszard Tetzlaff Członkowie: Bogdan Artymowicz Ewa Sikorska Protokolant: Rafał Komoń po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 04 lipca 2013 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 10 czerwca 2013 r. przez wykonawcę Qumak S.A., al. Jerozolimskie 94, 00-807 Warszawa w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego Centralny Ośrodek Informatyki, ul. Suwak 3, 02 - 676 Warszawa przy udziale wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Konsorcjum Firm: 1) itWorks S.A. (Lider Konsorcjum), ul. Jana Pawła II 41, 31-864 Kraków, 2) Sprint S.A. (Partner Konsorcjum), ul. Jagiellończyka 26, 10-062 Olsztyn z adresem do korespondencji: ul. Huculska 6, 00-730 Warszawa zgłaszających swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego o sygn. akt: KIO 1395/13 po stronie Zamawiającego orzeka: 1. Oddala odwołanie 2. kosztami postępowania obciąża Qumak S.A., al. Jerozolimskie 94, 00-807 Warszawa i: 2.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000 zł 00 gr (słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez Qumak S.A., al. Jerozolimskie 94, 00-807 Warszawa. Stosownie do art. 198...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28