Wyrok Sądu Okręgowego w Lublinie z dnia 2012-12-20, IX Ga 347/12 premium

Sygn. akt IX Ga 347/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 grudnia 2012 roku Sąd Okręgowy w Lublinie IX Wydział Gospodarczy w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Małgorzata Skoczyńska Sędziowie: SSO Beata Błotnik SSR del do SO Elżbieta Jakubiec (spr.) Protokolant: Magdalena Kot po rozpoznaniu w dniu 06 grudnia 2012 roku w Lublinie na rozprawie skargi Przedsiębiorstwo (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w W. na wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 14 sierpnia 2012 roku, sygn. akt KIO 1609/12, w sprawie z odwołania wniesionego przez Przedsiębiorstwo (...) spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w O. skargę oddala. Sygn. akt IX Ga 347/12 UZASADNIENIE Wyrokiem z dnia 14 sierpnia 2012 roku, sygnatura akt KIO 1609/12, Krajowa Izba Odwoławcza po rozpoznaniu odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 27 lipca 2012 roku przez Przedsiębiorstwo (...) spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w O. w postępowaniu o udzielenie zamówienia na "Rozbudowę oczyszczalni ścieków w W. - zadanie I Etap II, realizowanym w ramach projektu pn. "Rozbudowa oczyszczalni ścieków, budowa i rozbudowa sieci kanalizacyjnej w W. i gminie L. " prowadzonym przez Przedsiębiorstwo (...) spółkę z ograniczoną ...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28