powrót do wyników wyszukiwania

[ukryta sygnatura] – Postanowienie KIO – 2013

Sygn. akt [sygnatura ukryta] POSTANOWIENIE z dnia 25 czerwca 2013 roku Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Honorata Łopianowska po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron w dniu 25 czerwca 2013 roku w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 11 czerwca 2013 roku przez wykonawcę - Antinus spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w Skierniewicach, w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego Urząd Gminy Górzno w Górznie przy udziale przystępującego do postępowania odwoławczego R………. B……… i S………… B……….. prowadzących działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą EcoExperts SC - po stronie Zamawiającego postanawia: 1. odrzuca odwołanie. 2. 1. kosztami postępowania obciąża wykonawcę Antinus spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w Skierniewicach i zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 7.500 zł 00 gr (siedmiu tysięcy pięciuset złotych, zero groszy), uiszczoną przez tego wykonawcę tytułem wpisu od ...

Użytkownik niezalogowany.

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.