powrót do wyników wyszukiwania

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2013

Sygn. akt: [sygnatura ukryta] WYROK z dnia 28 czerwca 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Przemysław Dzierzędzki Protokolant: Mateusz Michalec po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 26 czerwca 2013 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 7 czerwca 2013 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Cetus-Energetyka Gazowa sp. z o.o. w Świerklanach, Regionalny Zakład Obsługi Urządzeń Gazowych Gaz-Technika sp. z o.o. w Katowicach, Górnośląski Zakład Obsługi Gazownictwa sp. z o.o. w Zabrzu przy udziale wykonawcy Przedsiębiorstwa Produkcji i Usług Rynkowo-Eksportowych Polde sp. z o. o. w Strumieniu, zgłaszających przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego w postępowaniu prowadzonym przez Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. w Warszawie orzeka: 1. oddala odwołanie, 2. kosztami postępowania obciąża wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Cetus-Energetyka Gazowa sp. z o.o. w Świerklanach, Regionalny Zakład Obsługi Urządzeń Gazowych Gaz-Technika sp. z o.o. w Katowicach oraz Górnośląski Zakład Obsługi Gazownictwa sp. z o.o. w Zabrzu i: 2.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego...

Użytkownik niezalogowany.

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.