Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2013-06-26, KIO 1393/13 premium

Sygn. akt: KIO 1393/13 WYROK z dnia 26 czerwca 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Ewa Rzońca Protokolant: Agata Dziuban po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 26 czerwca 2013 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 10 czerwca 2013 r. przez wykonawcę Komputronik S.A. , 60 - 003 Poznań, ul. Wołczyńska 37 w postępowaniu prowadzonym przez Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Wielkopolski Oddział Regionalny z siedzibą w Poznaniu, 60 - 479 Poznań, ul. Strzeszyńska 36, przy udziale wykonawcy ProData Sp. z o.o., 60 - 406 Poznań, ul. Dąbrowskiego 233 zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego, orzeka: 1. oddala odwołanie; 2. kosztami postępowania obciąża wykonawcę Komputronik S.A. , 60 - 003 Poznań, ul. Wołczyńska 37 i: 2.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 7 500 zł 00 gr (słownie: siedem tysięcy pięćset złotych zero groszy) uiszczoną przez wykonawcę Komputronik S.A. , 60 - 003 Poznań, ul. Wołczyńska 37 tytułem wpisu od odwołania, 2.2 zasądza od wykonawcy Komputronik S.A. , 60 - 003 Poznań, ul. Wołczyńska 37 na rzecz zamawiającego Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Wielkopolski Oddział Regionalny z ...

Przykładowe fragmenty dla hasła oferta przesłana mailem

1   -   nie odczytał. Wezwanie nie zostało przesłane na adres Spółki, ani mailem, ani listem poleconym oraz w

2   -   z oryginałem przez wykonawcę. Dokument przesłany zwykłym e-mailem czy faksem nie zachowuje tej

3   -   Ponadto w formularzu ofertowym w ofercie Komputronik w zakresie e-mail podano następujące dane: "e-mail: k.............j..........@komputronik.com". W ofercie nie wskazano jakiegokolwiek innego adresu e-mail do kontaktu z wykonawcą. Wraz

+45 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28