powrót do wyników wyszukiwania

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2013

WYROK z dnia 12 czerwca 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Robert Skrzeszewski Protokolant: Rafał Komoń po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 12 czerwca 2013 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 29 maja 2013 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: (1) Metal-Holding Sp. z o.o. (pełnomocnik wykonawców), (2) H……… S…….., prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Zakłady Metalowe SIWEK H……… S………, (3) P.P.U.H. Promet K……… G……….., E…….. G………-S……….. Sp. j., (4) KALMET S.A., (5) SUBOPOL Sp. z o.o., adres dla pełnomocnika: ul. Antonio Gaudiego 6, 44-109 Gliwice w postępowaniu prowadzonym przez Kompanię Węglową S.A., ul. Powstańców 30, 40-039 Katowice przy udziale wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: (1) O……… K…….. prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MONTER O……. K………., (2) P………. K………, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą INTERSTALTEX P……… K………, adres dla ...

Użytkownik niezalogowany.

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.