powrót do wyników wyszukiwania

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2013

WYROK z dnia 12 czerwca 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Robert Skrzeszewski Protokolant: Rafał Komoń po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 12 czerwca 2013 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 29 maja 2013 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: (1) Metal-Holding Sp. z o.o. (pełnomocnik wykonawców), (2) H……… S…….., prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Zakłady Metalowe SIWEK H……… S………, (3) P.P.U.H. Promet K……… G……….., E…….. G………-S……….. Sp. j., (4) KALMET S.A., (5) SUBOPOL Sp. z o.o., adres dla pełnomocnika: ul. Antonio Gaudiego 6, 44-109 Gliwice w postępowaniu prowadzonym przez Kompanię Węglową S.A., ul. Powstańców 30, 40-039 Katowice przy udziale wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: (1) O……… K…….. prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MONTER O……. K………., (2) P………. K………, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą INTERSTALTEX P……… K………, adres dla pełnomocnika: ul. Częstochowska 19, 42-714 Lisów zgłaszających przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego orzeka: 1. oddala odwołanie; 2. kosztami postępowania obciąża wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: (1) Metal-Holding Sp. z o.o. (...

Użytkownik niezalogowany.

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.