powrót do wyników wyszukiwania

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2013

WYROK z dnia 11 czerwca 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Dagmara Gałczewska-Romek Protokolant: Rafał Komoń po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 11 czerwca 2013 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 27 maja 2013 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Mostostal Zabrze Holding S.A. (pełnomocnik wykonawców), Fisia Babcock Environment GmbH, adres dla pełnomocnika: ul. Wolności 191, 41-800 Zabrze w postępowaniu prowadzonym przez PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., ul. 1 Maja 63, 97-400 Bełchatów, przy udziale wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Babcock Noell GmbH (pełnomocnik wykonawców), Bilfinger Infrastructure SA, adres dla pełnomocnika: Alfred Nobel Strasse 2097080 Wurzburg zgłaszających przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego, orzeka: 1. oddala odwołanie; 2. kosztami postępowania obciąża wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Mostostal Zabrze Holding S.A. (pełnomocnik wykonawców), Fisia Babcock Environment GmbH, adres dla pełnomocnika: ul. Wolności 191, 41-800 Zabrze i: 2.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 20 000 ...

Użytkownik niezalogowany.

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.