powrót do wyników wyszukiwania

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2013

Sygn. akt: KIO 1223/13 Sygn. akt: KIO 1249/13 WYROK z dnia 11 czerwca 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Ewa Rzońca Ewa Sikorska Robert Skrzeszewski Protokolant: Mateusz Michalec po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 7 czerwca 2013 r. w Warszawie odwołań wniesionych do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej: A. w dniu 23 maja 2013 r. przez Odwołującego - Sita Zachód Sp. z o.o., ul. Jerzmanowska 13, 54-530 Wrocław (sygn. akt: KIO 1223/13), B. w dniu 24 maja 2013 r. przez Odwołującego - Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Rynek 28, 59-300 Lubin (sygn. akt: KIO 1249/13), w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Rzeźnicza 1, 59-300 Lubin, przy udziale wykonawców: - wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego - konsorcjum firm: ASA Eko Polska Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych van Gansewinkel Legnica Sp. z o.o., MPGK Sp. z o.o., ul. Lecha 10, 41-800 Zabrze, zgłaszających swoje przystąpienie do postępowań odwoławczych o sygn. akt: KIO 1223/13 oraz KIO 1249/13, po stronie Zamawiającego; - Sita Zachód Sp. z o.o., ul. Jerzmanowska 13, 54-530 Wrocław, zgłaszającego swoje przystąpienie do ...

Użytkownik niezalogowany.

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.