[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2013

Sygn. akt: [sygnatura ukryta] WYROK z dnia 7 czerwca 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Agnieszka Trojanowska Protokolant: Rafał Komoń po rozpoznaniu na rozprawie w Warszawie w dniu 7 czerwca 2013 r. odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 24 maja 2013 r. przez wykonawcę Energopol - Szczecin Spółkę Akcyjną z siedzibą w Szczecinie, ul. Św. Floriana 9 lok. 13 w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego Zarząd Morskiego Portu Gdynia Spółkę Akcyjną z siedzibą w Gdyni, ul. Rotterdamska 9 przy udziale wykonawcy Hydrobudowa Gdańska Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku, ul. Grunwaldzka 135 zgłaszającego swoje przystąpienie w sprawie sygn. akt [sygnatura ukryta] po stronie odwołującego orzeka: 1. oddala odwołanie, 2. kosztami postępowania obciąża wykonawcę Energopol - Szczecin Spółkę Akcyjną z siedzibą w Szczecinie, ul. Św. Floriana 9 lok. 13 i: 2.1. zalicza na poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 20 000zł. 00 gr (słownie dwadzieścia tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez wykonawcę Energopol - Szczecin Spółkę Akcyjną z siedzibą w Szczecinie, ul. Św. Floriana 9 lok. 13 tytułem wpisów od odwołania, 2.2. zasądza od wykonawcę Energopol - Szczecin Spółkę Akcyjną z siedzibą w ...

Przykładowe fragmenty dla hasła równość stron kary umowne

1   -   umowy, oraz 3) zaniechania wprowadzenia kary umownej za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, 4) zaniechanie wprowadzenie limitu kar umownych, 5) zastrzeżenie tylko dla zamawiającego

2   -   odwołującego, jest również brak przewidzenia kary umownej za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, w takiej samej wysokości w jakiej kara ta przysługuje zamawiającemu za odstąpienie

3   -   umowy, oraz 3) zaniechania wprowadzenia kary umownej za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, 4) zaniechanie wprowadzenie limitu kar umownych, 5) zastrzeżenie tylko dla zamawiającego

+75 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Aktywuj dostęp bez limitu aby cieszyć się dostępem bez ograniczeń kiedy tylko chcesz.

Realizacja zamówienia trwa ok 2 minut, a opłatę wnosisz dopiero po otrzymaniu faktury.