powrót do wyników wyszukiwania

[ukryta sygnatura] – Wyrok Głównej Komisji Orzekającej – 2011

Orzeczenie Głównej Komisji Orzekającej w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych z dnia 27 października 2011 r. sygn. akt [sygnatura ukryta] Główna Komisja Orzekająca w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych w składzie: Przewodnicząca: Członek GKO: Anna Dąbrowska-Puszklewicz Członkowie: Z-ca Przew. GKO: Wojciech Robaczyński (spr.) Członek GKO: Jadwiga Walaszczyk-Fedorowicz Protokolant: Dorota Machnicka rozpoznała na rozprawie 27 października 2011 r. - przy udziale Zastępcy Głównego Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych Pana Jacka Krawczyka - odwołanie wniesione przez Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych na niekorzyść Pana (...), zam. (...), w czasie naruszenia dyscypliny finansów publicznych pełniącego funkcję Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w (...), od orzeczenia Regionalnej Komisji Orzekającej w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 5 lipca 2011 r., sygn. akt: DB-0965/62/11. Zaskarżonym ...

Użytkownik niezalogowany.

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.