[ukryta sygnatura] – Wyrok Głównej Komisji Orzekającej – 2011

Orzeczenie Głównej Komisji Orzekającej w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych z dnia 27 października 2011 r. sygn. akt [sygnatura ukryta] Główna Komisja Orzekająca w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych w składzie: Przewodnicząca: Członek GKO: Anna Dąbrowska-Puszklewicz Członkowie: Z-ca Przew. GKO: Wojciech Robaczyński (spr.) Członek GKO: Jadwiga Walaszczyk-Fedorowicz Protokolant: Dorota Machnicka rozpoznała na rozprawie 27 października 2011 r. - przy udziale Zastępcy Głównego Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych Pana Jacka Krawczyka - odwołanie wniesione przez Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych na niekorzyść Pana (...), zam. (...), w czasie naruszenia dyscypliny finansów publicznych pełniącego funkcję Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w (...), od orzeczenia Regionalnej Komisji Orzekającej w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 5 lipca 2011 r., sygn. akt: DB-0965/62/11. Zaskarżonym orzeczeniem uniewinniono Pana (...) od zarzutu nieumyślnego popełnienia czynu określonego w art. 11 ust. 1 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych polegającego na "dokonaniu...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28