[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2013

WYROK z dnia 8 maja 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Izabela Kuciak Marek Koleśnikow Sylwester Kuchnio Protokolant: Rafał Komoń po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 8 maja 2013 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 23 kwietnia 2013 r. przez wykonawcę Remondis Sp. z o.o., ul. Zawodzie 16, 02-981 Warszawa w postępowaniu prowadzonym przez Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta, ul. Kasztanowa 31, 97-300 Piotrków Trybunalski, przy udziale wykonawcy ASA Eko Polska Sp. z o.o., ul. Lecha 10, 41-800 Zabrze zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie odwołującego, orzeka: 1. uwzględnia odwołanie i nakazuje zmianę ogłoszenia o zamówieniu i SIWZ przez: - wykreślenie z ogłoszenia i SIWZ obowiązku posiadania przez wykonawcę zezwolenia na przetwarzanie odpadów lub umowy z podmiotem zajmującym się zagospodarowaniem odpadów komunalnych segregowalnych lub niesegregowalnych oraz obowiązku przedłożenia wraz z ofertą zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów wydanego w drodze decyzji administracyjnej przez organ właściwy ze względu na miejsce zbierania bądź przetwarzania odpadów, a w przypadku braku decyzji na przetwarzanie odpadów, umowę ...

Przykładowe fragmenty dla hasła ucpg regionalna

1   -   gminach (art. 9l), dalej "ucpg", prowadzący regionalną instalację do przetwarzania odpadów komunalnych

2   -   komunalnych przeznaczonych do składowania do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych (art. 9e ucpg). Prowadzący regionalną instalację do przetwarzania odpadów komunalnych

3   -   właścicieli nieruchomości (art. 6f ucpg). Powołane przepisy ustanawiają dla podmiotu

+7 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28