powrót do wyników wyszukiwania

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2013

WYROK z dnia 25 kwietnia 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Aneta Mlącka Przemysław Dzierzędzki Magdalena Grabarczyk Protokolant: Rafał Komoń po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 kwietnia 2013 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 12 kwietnia 2013 r. przez wykonawcę PROMED S.A., ul. Krajewskiego 1B, 01-520 Warszawa w postępowaniu prowadzonym przez Akademicki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego, ul. Borowska 213,50-556 Wrocław orzeka: 1. uwzględnia odwołanie i nakazuje Zamawiającemu: - unieważnienie czynności unieważnienia postępowania w zakresie pakietów: nr 4 pozycja 8, nr 22 pozycja 1-6, nr 30 pozycja 7, nr 30 pozycja 8, nr 39 pozycja 2, nr 39 pozycja 3, numer 39 pozycja 6, nr 52 pozycja 10, nr 52 pozycja 13, nr 52 pozycja 18, nr 52 pozycja 19, nr 52 pozycja 21-24, - unieważnienie czynności wykluczenia Odwołującego z postępowania i odrzucenia jego oferty w zakresie powyżej wskazanych pakietów, - powtórzenie czynności badania i oceny ofert w zakresie powyżej wskazanych pakietów; 2. kosztami postępowania obciąża Akademicki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza- Radeckiego, ul. Borowska 213,50-556 Wrocław i: 2.1. zalicza w poczet kosztów ...

Użytkownik niezalogowany.

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.