powrót do wyników wyszukiwania

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2013

Sygn. akt: KIO 807/13 KIO 809/13 WYROK z dnia 24 kwietnia 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Marek Szafraniec Członkowie: Lubomira Matczuk-Mazuś Ryszard Tetzlaff Protokolant: Paweł Nowosielski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 23 kwietnia 2013 r. w Warszawie odwołań wniesionych do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 8 kwietnia 2013 r. przez: A. wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie (00-222), ul. Sanguszki 1 oraz Qumak S.A. w Warszawie (00-807), Al. Jerozolimskie 94 (sygn. akt KIO 807/13), B. wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Newind sp. z o.o. we Wrocławiu (54-413), ul. Klecińska 125 oraz ORTI B……….. sp. k. w Lublinie (20-078), ul. Cicha 3/1u (sygn. akt KIO 809/13), w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego: Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia w Warszawie (00-184), ul. Stanisława Dubois 5a przy udziale: − wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia : Newind sp. z o.o. we Wrocławiu (54-413), ul. Klecińska 125 oraz ORTI B………… sp. k. w Lublinie (20-078), ul. Cicha 3/1u, − wykonawcy: IT.expert sp. z o.o. w Warszawie (02-486), Aleje Jerozolimskie 176 − wykonawców wspólnie ubiegających się o ...

Użytkownik niezalogowany.

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.