[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2013

WYROK z dnia 15 kwietnia 2013 roku Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Katarzyna Prowadzisz Protokolant: Agata Dziuban po rozpoznaniu w dniach 2 i 9 marca 2013 roku, w Warszawie, odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 18 marca 2013 roku przez wykonawcę ComArch Polska S.A. z siedzibą w Krakowie Aleje Jana Pawła II 41G, 31-864 Kraków w postępowaniu prowadzonym przez Centrum Projektów Informatycznych z siedzibą w Warszawie przy ulicy Pileckiego 63, 02 - 781 Warszawa, przy udziale: - wykonawcy Inteligentne Systemy Edukacyjne Sp. z o.o., 02 - 672 Warszawa, ul. Domaniewska 41A, - wykonawcy Pentacomp Systemy Informatyczne S.A., 01 - 687 Warszawa, ul. Lektykarska 29 zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego, - wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Comp S.A, 02 - 230 Warszawa, ul. Jutrzenki 116 i Enigma Systemy Ochrony Informacji Sp. z o.o. 02 - 230 Warszawa, ul. Jutrzenki 116 zgłaszającego swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego orzeka: 1. Oddala odwołanie. 2. Kosztami postępowania obciąża wykonawcę ComArch Polska S.A. z siedzibą w Krakowie Aleje Jana Pawła II 41G, 31-864 Kraków i zalicza w poczet ...

Przykładowe fragmenty dla hasła równość stron kary umowne

1   -   zachowując jednocześnie prawo do naliczenia kary umownej, na zasadach określonych w Umowie

2   -   zachowując jednocześnie prawo do naliczenia kary umownej, na zasadach określonych w Umowie

3   -   zarzutów biorąc pod uwagę stanowiska Stron i uczestników postępowania odwoławczego przedstawione

+17 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty +48 570 779 764

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28