powrót do wyników wyszukiwania

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2013

Sygn. akt: KIO 721/13 KIO 745/13 WYROK z dnia 12 kwietnia 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Piotr Kozłowski Protokolant: Radosław Cwyl po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 10 kwietnia 2013 r. w Warszawie odwołań wniesionych do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej: A. w dniu 29 marca 2013 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - CETUS - Energetyka Gazowa sp. z o.o. z siedzibą w Świerklanach, Regionalny Zakład Obsługi Urządzeń Gazowniczych GAZ-TECHNIKA sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, Górnośląski Zakład Obsługi Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu - sygn. akt KIO 721/13 B. w dniu 2 kwietnia 2013 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - Przedsiębiorstwo Usług Technicznych "MULTIGAZ" W……….. B…………., Częstochowa, Zakład Elektroenergetyczny H. Cz. ELSEN S.A. z siedzibą w Częstochowie - sygn. akt KIO 745/13 w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Wykonanie czynności eksploatacyjnych na stacjach azowych zlokalizowanych na terenie działania operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Świerklanach (nr postępowania ZP/2012/12/0282/SRK) prowadzonym przez zamawiającego: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą...

Użytkownik niezalogowany.

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.