powrót do wyników wyszukiwania

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2013

Sygn. akt: [sygnatura ukryta] WYROK z dnia 12 kwietnia 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący : Ryszard Tetzlaff Protokolant: Rafał Komoń po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 10 kwietnia 2013 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 28 marca 2013 r. przez INŻYNIERIA RZESZÓW S.A., ul. Podkarpacka 59 A, 35 - 082 RZESZÓW w postępowaniu prowadzonym przez Gminę Aleksandrów Łódzki, Plac Kościuszki 2, 95 - 070 Aleksandrów Łódzki przy udziale wykonawców MELBUD S.A., ul. Składowa 4, 86-300 Grudziądz oraz Konsorcjum firm: 1) R………… D………….. prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą DR-BUD R………….. D…………. (Pełnomocnik Wykonawców - Lider Konsorcjum); 2) Przedsiębiorstwo Usługowo - Produkcyjno-Handlowe OTECH Sp. z o.o. (Członek Konsorcjum) z adresem dla lidera konsorcjum: ul. Limanowskiego 1A/20, 32-020 Wieliczka zgłaszających swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego o sygn. akt: [sygnatura ukryta] po stronie zamawiającego orzeka: 1. uwzględnia odwołanie i nakazuje Zamawiającemu unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej z 18.03.2013 r. oraz nakazuje powtórzenie czynności badania i oceny ofert, w ramach której nakazuje odrzucenie na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp ofert następujących Wykonawców: ...

Użytkownik niezalogowany.

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.