powrót do wyników wyszukiwania

[ukryta sygnatura] – Wyrok Sądu Okręgowego w Piotrkowie Tryb. – 2012

Sygn. akt [sygnatura ukryta] WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 6 grudnia 2012 roku Sąd Okręgowy w Piotrkowie Tryb. Wydział II Cywilny Odwoławczy w składzie: Przewodniczący SSA Grzegorz Ślęzak Sędziowie SSA Arkadiusz Lisiecki (spr.) SSR del. Dorota Krawczyk Protokolant sekr. sądowy Justyna Dolata po rozpoznaniu w dniu 29 listopada 2012 roku w Piotrkowie Trybunalskim na rozprawie sprawy z odwołania xxx: xxx. x xxx, xxx, xxx, xxx przeciwko zamawiającemu: xxx przy udziale wykonawców zgłaszających swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego na skutek skargi xxx: xxx, xxx, xxx - xxx, xxx, xxx, xxx przeciwko xxx: xxx, xxx, xxx, xxx przy udziale zamawiającego xxx od wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 7 sierpnia 2012 r., sygn. akt KIO 1563/12 1. zmienia zaskarżony wyrok w ten sposób, że oddala odwołanie xxx: xxx, xxx 2. zasądza od xxx: xxx, xxx na rzecz skarżącego xxx: xxx, xxx - xxx, xxx kwotę 103.017 zł (sto trzy tysiące siedemnaście złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania skargowego. Sygn. akt II CA 757/12...

Przykładowe fragmenty dla hasła art. 26 ust 2b

1   -   podmiotów trzecich, udostępnione w trybie art. 26 ust. 2b PZP, podlega punktacji w celu

2   -   potwierdzeniem zdolności Skarżącego zgodnie z art. 26 ust. 2b P.z.p. do realizacji

3   -   KIO został wydany z naruszeniem art. 57 ust. 1 - 3 w związku z art. 26 ust. 2 b P.z.p. oraz art. art. 7 ust. 1 P.z.p. W

+45 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Użytkownik niezalogowany.

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.