powrót do wyników wyszukiwania

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2013

Sygn. akt: KIO 530/13 Sygn. akt: KIO 544/13 WYROK z dnia 27 marca 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Marzena Teresa Ordysińska Protokolant: Mateusz Michalec po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 27 marca 2013 r. w Warszawie odwołań wniesionych do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 8 marca 2013 r. przez Odwołujących: A. Wykonawcę - WASKO S.A., ul. Berbeckiego 6, 44-100 Gliwice (sygn. akt: KIO 530/13), B. Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego - konsorcjum firm: Comarch Polska S.A., AKSEL Sp. z o.o., Solid Solutions Sp. z o.o., Al. Jana Pawła II 41G, 31-864 Kraków (sygn. akt: KIO 544/13), w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o., ul. Bolesława Prusa 75-79, 50-316 Wrocław, przy udziale: A. Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego - konsorcjum firm: Comarch Polska S.A., AKSEL Sp. z o.o., Solid Solutions Sp. z o.o., Al. Jana Pawła II 41G, 31-864 Kraków, zgłaszających swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego o sygn. akt: KIO 530/13 po stronie Zamawiającego; B. Wykonawcy - WASKO S.A., ul. Berbeckiego 6, 44-100 Gliwice, zgłaszającego swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego o sygn. akt: KIO 544/13 ...

Użytkownik niezalogowany.

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.