[ukryta sygnatura] – Kontrola UZP – 2010

Warszawa, dnia20.01.2010 r. UZP/DKD/KN/108/2009 Informacja o wyniku kontroli doraźnej Określenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, które było przedmiotem kontroli. Zamawiający: Gmina Włoszczowa ul. Partyzantów 14 29-100 Włoszczowa Rodzaj zamówienia: dostawa Przedmiot zamówienia: dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości 36 000 litrów do kotłowni Urzędu Gminy Włoszczowa na sezon grzewczy 2008/2009 Tryb postępowania: przetarg nieograniczony Wartość zamówienia: 86 760,00 zł (22 377,55 euro) Informacja o stwierdzeniu naruszeń lub ich braku. 1. W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w ogłoszeniu o zamówieniu zamieszczonym w Biuletynie Zamówień Publicznych, Zamawiający określił następujące kryteria oceny ofert: "cena" o wadze 10 oraz "marża wykonawcy" o wadze 90. W rozdziale XX pkt 1 SIWZ Zamawiający określił kryteria oceny ofert w sposób następujący: 1) cena oferty (tj. cena brutto jednego litra oleju opałowego) - znaczenie 10%, 2) Marża Wykonawcy - znaczenie 90 %. W Rozdziale XVIII SIWZ "Opis sposobu obliczenia ceny", Zamawiający nie wyróżnia marży jako składnika ceny. W pkt 1 zd. 2 tego rozdziału Zamawiający zobowiązuje wykonawcę do przyjęcia w ofercie "Do oferty Wykonawca ...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28