[ukryta sygnatura] – Kontrola UZP – 2010

Warszawa, dnia 02.08.2010 r. UZP/DKUE/[sygnatura ukryta] Informacja o wyniku kontroli uprzedniej 1. Określenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, które było przedmiotem kontroli. Zamawiający: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Żory Sp. z o.o. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane Przedmiot zamówienia: "Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej w Żorach" Kontrakt nr 11: Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Żorach - zad. VIII. Tryb postępowania: przetarg nieograniczony Wartość zamówienia: 9 600 000,00 zł (2 500 651,21 euro) 2. Informacja o stwierdzeniu naruszeń lub ich braku. 1. W ogłoszeniu zamieszczonym na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej zamawiającego oraz opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zamawiający nie zawarł informacji, iż wykonawca powinien złożyć oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. Art. 25 ust. 1 ustawy Pzp stanowi, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia zamawiający może żądać od wykonawców wyłącznie oświadczeń lub dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania. Oświadczenia lub dokumenty potwierdzające spełnianie: 1) warunków udziału w postępowaniu, 2) przez oferowane dostawy, usługi lub ...

Przykładowe fragmenty dla hasła zobowiązanie projektant "dysponowanie bezpośrednie"

1   -   W ofercie znajdują się pisemne zobowiązania ww. osób do pełnienia odpowiednio funkcji Głównego projektanta i Kierownika budowy. Zamawiający pismem

2   -   w trakcie realizacji kontraktu (stosowne zobowiązania, zgodnie z art. 26 ust

3   -   przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu

+5 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28