Wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 2011-07-25, XII Ga 315/11 premium

Sygn. akt XII Ga 315/11 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 25 lipca 2011 roku Sąd Okręgowy w Gdańsku XII Wydział Gospodarczy Odwoławczy w składzie: Przewodniczący: SSO Ewa Górniak (spr.) Sędziowie : SO Jolanta Safader - Skwarlińska SO Bożena Kachnowicz-Kokot Protokolant: Elżbieta Rochowicz po rozpoznaniu w dniu 20 lipca 2011 roku w Gdańsku na rozprawie sprawy ze skargi ... Spółki Akcyjnej w Bydgoszczy przy udziale : 1/ przeciwnika skargi - konsorcjum firm: ... Spółka Akcyjna w Warszawie i BMCG spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie 2/ zamawiającego ... Spółki Akcyjnej w Gdańsku o udzielenie zamówienia publicznego na skutek skargi ... Spółki Akcyjnej w Bydgoszczy od wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 20 maja 2011r., sygn. akt KIO 945/11 I. zmienia zaskarżony wyrok w ten sposób, że : 1. w punkcie 1 (pierwszym) oddala odwołanie, 2. w punkcie 2 (drugim) kosztami postępowania obciąża konsorcjum firm: ... Spółkę Akcyjną w Warszawie i ... spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie i : 2.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15.000,00 (piętnaście tysięcy) złotych uiszczoną przez konsorcjum firm : ... Spółkę Akcyjną w Warszawie i ... spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie, 2.2. zasądza od ...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28