Postanowienie Sądu Okręgowego w Legnicy z dnia 2010-05-18, VI Ga 54/10 premium

Sygn. akt VI Ga 54/10 POSTANOWIENIE Dnia 18 maja 2010 r. Sąd Okręgowy w Legnicy VI Wydział Gospodarczy w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Zbigniew Regulski (sprawozdawca) SO Joanna Otto SO Jarosław Halikowski Protokolant: Małgorzata Zielińska po rozpoznaniu w dniu 10 maja 2010 r, w Legnicy na rozprawie sprawy z zamówienia (...) Towarzystwa Budownictwa (...) L... przy udziale Konsorcjum (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w P... oraz Przedsiębiorstwa Budowlanego (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością we W... na skutek skargi wniesionej przez Konsorcjum od postanowienia Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 29 stycznia 2010 r. sygn. akt KIO/UZP 1896/09 postanawia: I. oddalić skargę; II. zasądzić od Konsorcjum: (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w P... oraz Przedsiębiorstwa Budowlanego (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością we W... solidarnie na rzecz (...) Towarzystwa Budowlanego (...) w L... kwotę 1.200 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania skargowego. Sygn. akt VI Ga 54/10 UZASADNIENIE Postanowieniem z dnia 23 stycznia 2010 r. Krajowa Izba Odwoławcza odrzuciła odwołanie Konsorcjum firm: (...) sp. z o.o. w P... oraz Przedsiębiorstwo Budowlane (...) sp. z o.o. we W... od rozstrzygnięcia przez zamawiającego (...) Towarzystwo Budownictwa (...) w L... protestu z ...

Przykładowe fragmenty dla hasła skarżący status wykonawcy

1   -   przedłużenie terminu związania ofertą utracił status wykonawcy, który mógłby skutecznie korzystać ze

2   -   doznał lub może doznać uszczerbku. Skarżący poprzez swoje działanie utracił status wykonawcy i uczestnika konkursu, pozbawił się

3   -   pojęcia: "innej osoby". Wobec utraty statusu wykonawcy, braku związania ważną ofertą, roszczenie skarżącego związane z zatrzymaniem przez zamawiającego

+14 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28