powrót do wyników wyszukiwania

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2013

Sygn. akt: KIO 35/13 akt: KIO 62/13 WYROK z dnia 22 stycznia 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Justyna Tomkowska Członkowie: Agnieszka Bartczak-Żuraw Paweł Trojan Protokolant: Radosław Cwyl po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 21 stycznia 2013 r. w Warszawie odwołań wniesionych do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej: A. w dniu 7 stycznia 2013 r. przez wykonawcę - Most sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie, B. w dniu 11 stycznia 2013 r. przez wykonawcę - DDG Sp. z o.o. Spółka komandytowa z siedzibą w Białej Podlaskiej, w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, przy udziale: A. wykonawcy - Eurovia Polska S.A. z siedzibą w Kobierzycach zgłaszającego swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego o sygn. akt: KIO 35/13 po stronie zamawiającego. B. wykonawcy - Grontmij Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu zgłaszającego swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego o sygn. akt: KIO 62/13 po stronie zamawiającego. orzeka: 1. oddala ...

Przykładowe fragmenty dla hasła niejasności siwz na korzyść wykonawcy

1   -   zamówienia. Dodatkowo zwrócić należy uwagę na zapis zawarty w pkt II.13.7 SIWZ, zgodnie z którym "Zmiana laboratorium wykonawcy robót na inne niż wskazane w ofercie

2   -   do weryfikowania informacji podanych przez wykonawców, i powinien poprzestać na dokumentach, których wymagał w ogłoszeniu i w SIWZ. Jednak jeżeli powstaną jakiekolwiek wątpliwości

3   -   w tym miejscu zauważyć, że na obecnym etapie postępowania wszelkie niejasności postanowień SIWZ tłumaczyć należy na korzyść wykonawcy. Wykonawca przedstawić miał na pełnienie funkcji inspektora nadzoru robót osobę z doświadczeniem na wykonanym i rozliczonym zadaniu. Z

+198 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Użytkownik niezalogowany.

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.