[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2012

Sygn. akt: [sygnatura ukryta] WYROK z dnia 14 grudnia 2012 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Aneta Mlącka Protokolant: Agata Dziuban po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 14 grudnia 2012 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 30 listopada 2012 r. przez wykonawcę Usługi Komunalno- Transportowe Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe "SOFT" s.c P………. G……….., M……….. G…………., 95 - 039 Sokolniki, ul. Konarskiego 34 w postępowaniu prowadzonym przez Administracja Nieruchomościami Łódź-Polesie "Konstantynowska", 91 - 072 łódź, ul. Św. Jerzego 10/12 orzeka: 1. Oddala odwołanie 2. Kosztami postępowania obciąża wykonawcę Usługi Komunalno- Transportowe Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe "SOFT" s.c P…….. G…….., M……… G………., 95 - 039 Sokolniki, ul. Konarskiego 34 i: 2.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 7 500 zł 00 gr (słownie: siedem tysięcy pięćset złotych zero groszy) uiszczoną przez wykonawcę Usługi Komunalno- Transportowe Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe "SOFT" s.c P…….. G…….., M…….. G………….., 95 - 039 Sokolniki, ul. Konarskiego 34tytułem wpisu od odwołania, 2.2. zasądza od wykonawcy Usługi Komunalno- Transportowe Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe "SOFT" s.c P……… G………, M………. G……….., 95 - 039 Sokolniki, ul. Konarskiego 34 na rzecz zamawiającego ...

Przykładowe fragmenty dla hasła rażąco niska cena jednostkowa

1   -   okoliczności mających wpływ na kalkulację ceny ofert, i mogą być wystarczające do stwierdzenia, że cena oferty nie jest rażąco niska. Odwołujący podniósł, że w sytuacji

2   -   wątpliwość, czy zaoferowana przez Odwołującego cena za wykonanie usługi sprzątania wewnętrznego i okresowego nie jest ceną rażąco niską. W złożonej ofercie Odwołujący zaoferował

3   -   jednak, iż aby ustalić, czy cena jednostkowa jest rażąco niska konieczna jest analiza elementów na

+49 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28