powrót do wyników wyszukiwania

[ukryta sygnatura] – Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach – 2012

Sygn. akt [sygnatura ukryta] WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 września 2012 r. Sąd Okręgowy w Katowicach XIX Wydział Gospodarczy Odwoławczy Przewodniczący: SSO Dariusz Chrapoński (spr) SSO Krystyna Faściszewska - Raba SSO Blanka Zorębska Protokolant: sekr. sądowy Iwona Zdebel na rozprawie w dniu 30 sierpnia 2012 r. w Katowicach rozpoznał sprawę z odwołania Konsorcjum przeciwko zamawiającemu przy udziale wykonawców zgłaszających swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego o udzielenie zamówienia publicznego na skutek skargi przeciwko przy udziale zamawiającego ... wykonawcy ... od wyroku Krajowej Izby Odwoławczej w Warszawie z dnia 22 czerwca 2012 r. sygn. akt KIO 1201/12 1. zmienia zaskarżony wyrok w ten sposób, że oddala odwołanie ... 2. zasądza od przeciwnika skargi ...na rzecz skarżącego ... kwotę 103.017 zł (sto trzy tysiące siedemnaście złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania skargowego. ...

Przykładowe fragmenty dla hasła art. 26 ust 2b

1   -   znajduje potwierdzenia w literalnym brzmieniu art. 26 ust. 2b p.z.p. Do postępowania

2   -   zarzucając Zamawiającemu na skutek naruszenia art. 51 ust. 2 w zw. z art. 26 ust. 2b, art. 24 ust. 2 pkt 3 i 4

3   -   przyjąć, ze wobec wadliwej wykładni art. 26 ust. 2 b p.z.p. i nieuwzględnieniu

+67 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Użytkownik niezalogowany.

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.