powrót do wyników wyszukiwania

Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 2012-09-13, XIX Ga 461/12 premium

Sygn. akt [sygnatura ukryta] WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 września 2012 r. Sąd Okręgowy w Katowicach XIX Wydział Gospodarczy Odwoławczy Przewodniczący: SSO Dariusz Chrapoński (spr) SSO Krystyna Faściszewska - Raba SSO Blanka Zorębska Protokolant: sekr. sądowy Iwona Zdebel na rozprawie w dniu 30 sierpnia 2012 r. w Katowicach rozpoznał sprawę z odwołania Konsorcjum przeciwko zamawiającemu przy udziale wykonawców zgłaszających swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego o udzielenie zamówienia publicznego na skutek skargi przeciwko przy udziale zamawiającego ... wykonawcy ... od wyroku Krajowej Izby Odwoławczej w Warszawie z dnia 22 czerwca 2012 r. sygn. akt KIO 1201/12 1. zmienia zaskarżony wyrok w ten sposób, że oddala odwołanie ... 2. zasądza od przeciwnika skargi ...na rzecz skarżącego ... kwotę 103.017 zł (sto trzy tysiące siedemnaście złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania skargowego. Sygn. akt [sygnatura ukryta] UZASADNIENIE Zaskarżonym wyrokiem Krajowa Izba Odwoławcza (zwana dalej KIO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego przez ... (zwanego dalej Zamawiającym) na skutek odwołania złożonego przez ... (zwane dalej Odwołującym) od czynności Zamawiającego z ...

Przykładowe fragmenty dla hasła art. 26 ust 2b

1   -   znajduje potwierdzenia w literalnym brzmieniu art. 26 ust. 2b p.z.p. Do postępowania

2   -   zarzucając Zamawiającemu na skutek naruszenia art. 51 ust. 2 w zw. z art. 26 ust. 2b, art. 24 ust. 2 pkt 3 i 4

3   -   przyjąć, ze wobec wadliwej wykładni art. 26 ust. 2 b p.z.p. i nieuwzględnieniu

+67 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Użytkownik niezalogowany.

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników bez ograniczeń.