Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 2012-09-13, XIX Ga 461/12 premium

Sygn. akt XIX Ga 461/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 września 2012 r. Sąd Okręgowy w Katowicach XIX Wydział Gospodarczy Odwoławczy Przewodniczący: SSO Dariusz Chrapoński (spr) SSO Krystyna Faściszewska - Raba SSO Blanka Zorębska Protokolant: sekr. sądowy Iwona Zdebel na rozprawie w dniu 30 sierpnia 2012 r. w Katowicach rozpoznał sprawę z odwołania Konsorcjum przeciwko zamawiającemu przy udziale wykonawców zgłaszających swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego o udzielenie zamówienia publicznego na skutek skargi przeciwko przy udziale zamawiającego ... wykonawcy ... od wyroku Krajowej Izby Odwoławczej w Warszawie z dnia 22 czerwca 2012 r. sygn. akt KIO 1201/12 1. zmienia zaskarżony wyrok w ten sposób, że oddala odwołanie ... 2. zasądza od przeciwnika skargi ...na rzecz skarżącego ... kwotę 103.017 zł (sto trzy tysiące siedemnaście złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania skargowego. Sygn. akt XIX Ga 461/12 UZASADNIENIE Zaskarżonym wyrokiem Krajowa Izba Odwoławcza (zwana dalej KIO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego przez ... (zwanego dalej Zamawiającym) na skutek odwołania złożonego przez ... (zwane dalej Odwołującym) od czynności Zamawiającego z ...

Przykładowe fragmenty dla hasła art. 26 ust 2b

1   -   znajduje potwierdzenia w literalnym brzmieniu art. 26 ust. 2b p.z.p. Do postępowania

2   -   zarzucając Zamawiającemu na skutek naruszenia art. 51 ust. 2 w zw. z art. 26 ust. 2b, art. 24 ust. 2 pkt 3 i 4

3   -   przyjąć, ze wobec wadliwej wykładni art. 26 ust. 2 b p.z.p. i nieuwzględnieniu

+67 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty +48 570 779 764

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28