powrót do wyników wyszukiwania

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2012

Sygn. akt: [sygnatura ukryta] WYROK z dnia 7 sierpnia 2012 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Emil Kawa Członkowie: Dagmara Gałczewska - Romek Piotr Kozłowski Protokolant: Jakub Banasiak po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 6 sierpnia 2012 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 23 lipca 2012 r. przez Odwołującego - Konsorcjum: General Electric International, Inc., Abener Energia S.A., CT 06484-0861 Two Corporate Drive, 5th floor, Shelton, w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., Ul. 1-go Maja 63, 97- 400 Bełchatów, przy udziale Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego zgłaszających swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego: a) Konsorcjum: MCE Berlin GmbH, BHR Hochdruck-Rohrleitungsbau GmbH, Babcock Borsig Steinmuller GmbH, Landsberger Allee 366, 12681 Berlin, po stronie zamawiającego b) Konsorcjum: PBG S.A. w upadłości układowej, HYUNDAI Engineering Co. Ltd., Daewoo International Corporation, Wysogotowo, ul. Skórzewskiej 35, 62-081 Przeźmierowo, po stronie zamawiającego c) RAFAKO S.A., ul. Łąkowa 33, 47-400 Racibórz, po stronie zamawiającego d) Konsorcjum: SNC-Lavalin Polska Sp. z o.o., SNC ...

Przykładowe fragmenty dla hasła art. 26 ust 2b

1   -   Odwołujący stawiając zarzut dotyczący naruszenia art. 57 ust. 1 i 2 w związku z art. 26 ust. 2b Ustawy Pzp, podniósł, że Zamawiający

2   -   podmiotów trzecich udostępnione w trybie art. 26 ust. 2b PZP, na które powołali się

3   -   zgodni, że ustawodawca wprowadzając w art. 26 ust. 2b Pzp możliwość posługiwania się przez

+58 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Użytkownik niezalogowany.

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.