[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2012

Sygn. akt [sygnatura ukryta] WYROK z dnia 7 sierpnia 2012 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Andrzej Niwicki Protokolant: Jakub Banasiak po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 7 sierpnia 2012 r. odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 23 lipca 2012 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowe PEX-POOL Katarzyna Weryńska-Kania, Janusz Kania Spółka Jawna siedzibą w Dębicy (pełnomocnik konsorcjum), RADPOL S.A., Zakłady Porcelany Elektrotechnicznej ZAPEL S.A., LAPP Insulators Sp. z o. o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, przy udziale Wykonawcy - Firma Produkcyjno-Usługowo-Handlowa ELPROD Sp. c. K. Mocek T. Rzeźnik w Kościanie, zgłaszającego swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego. orzeka: 1. oddala odwołanie. 2. kosztami postępowania obciąża wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe PEX-POOL Katarzyna Weryńska-Kania, Janusz Kania Spółka Jawna siedzibą w Dębicy (pełnomocnik konsorcjum), RADPOL S.A., Zakłady Porcelany Elektrotechnicznej ZAPEL S.A., ...

Przykładowe fragmenty dla hasła doświadczenie wspólnika spółki cywilnej

1   -   Zamawiający wybrał, jako najkorzystniejszą, ofertę wspólników spółki cywilnej występujących pod nazwą Firma Produkcyjno-Usługowo- Handlowa ,,ELPROD" Spółka Cywilna K. Mocek. T. Rzeźnik (dalej

2   -   organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej) . Spółka cywilna jest jedynie wielostronnym stosunkiem zobowiązaniowym łączącym wspólników (wyrok SN z 28 października

3   -   okoliczność charakteru prawnego i podmiotowości spółki cywilnej i jej wspólników jako wykonawców w rozumieniu prawa

+37 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28