[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2012

WYROK z dnia 30 lipca 2012 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Sylwester Kuchnio Piotr Kozłowski Emil Kuriata Protokolant: Rafał Komoń po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 30 lipca 2012 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 16 lipca 2012 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: (1) Przedsiębiorstwo Geodezyjno- Informatyczne COMPASS S.A. (pełnomocnik konsorcjum), (2) MEIXNER Vermessung ZT GmbH, (3) EKKOM Sp. z o.o., adres dla pełnomocnika: ul. Juliusza Lea 114, 30-133 Kraków w postępowaniu prowadzonym przez Powiat Będziński, ul. Sączewskiego 6, 42- 500 Będzin, przy udziale wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: (1) Fotokart Sp. z o.o. (pełnomocnik konsorcjum), (2) OPG-K Sp. z o.o., (3) Weser Airbone Sensing GmbH&Co. KG, (4) PUS EKO-TON dr inż. Arkadiusz Boczkowski, adres dla pełnomocnika: ul. Cyryla i Metodego 9a, 71-541 Szczecin zgłaszających przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego orzeka: 1. oddala odwołanie; 2. kosztami postępowania obciąża wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: (1) Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Informatyczne COMPASS S.A. (pełnomocnik konsorcjum), (2) MEIXNER ...

Przykładowe fragmenty dla hasła zobowiązanie podmiotu trzeciego

1   -   jej należyte wykonanie jak również zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania Odwołującemu zasobów w

2   -   potwierdzającego należyte umocowanie osoby podpisującej zobowiązanie podmiotu trzeciego - o czym niżej - a więc

3   -   udziału w postępowaniu. Odnośnie ww. zobowiązania podmiotu trzeciego zamawiający wskazał, iż nie spełnia jego wymogów zobowiązanie podpisane przez osobę, co do

+64 fragmenty dostępne dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28