[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2012

Sygn. akt: KIO 1351/12 WYROK z dnia 11 lipca 2012 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Dagmara Gałczewska-Romek Protokolant: Jakub Banasiak po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 11 lipca 2012 r. odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 28 czerwca 2012 r. przez GTC AMG Sp. z o.o., ul. Rolna 155a, 02-729 Warszawa w postępowaniu prowadzonym przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa. orzeka: 1. uwzględnia odwołanie i nakazuje zamawiającemu unieważnienie czynności unieważnienia postępowania oraz nakazuje unieważnienie czynności odrzucenia oferty odwołującego oraz nakazuje dokonanie ponownego badania i oceny ofert i wybór oferty najkorzystniejszej. 2. kosztami postępowania obciąża Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa i: 2.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000 zł 00gr (słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez odwołującego GTC AMG Sp. z o.o., ul. Rolna 155a, 02-729 Warszawa tytułem wpisu od odwołania, 2.2. zasądza od Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa na rzecz GTC AMG Sp. z o.o., ul. Rolna 155a, 02-729 Warszawa kwotę 18 600 zł 00gr (słownie: ...

Przykładowe fragmenty dla hasła udowodnienie kosztów sprzętu

1   -   się zapewnić i pokryć następujące koszty: transportu całości sprzętu niezbędnego do obsługi tłumaczeń symultanicznych

2   -   zysku a nie do dodatkowych kosztów, jak miałoby to miejsce w przypadku konieczności podnajmu sprzętu od stron trzecich. W dniu

3   -   również konieczność pokrycia przez wykonawcę kosztów transportu sprzętu do i z miejsca spotkania, montaż i demontaż sprzętu oraz zapewnienie jego obsługi, zamawiający

+44 fragmenty dostępne dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28