[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2012

Sygn. akt: [sygnatura ukryta] WYROK z dnia 20 czerwca 2012 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Małgorzata Stręciwilk Członkowie: Ewa Sikorska Robert Skrzeszewski Protokolant: Przemysław Łaciński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 19 czerwca 2012 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 6 czerwca 2012 r. przez Asseco Poland S.A., ul. Olchowa 14, 35-322 Rzeszów w postępowaniu prowadzonym przez Narodowy Fundusz Zdrowia ul. Grójecka 186, 02-390 Warszawa przy udziale wykonawcy Kamsoft S.A., ul. 1 Maja 133, 40-235 Katowice, zgłaszającego swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie Odwołującego orzeka: 1. oddala odwołanie 2. kosztami postępowania obciąża Asseco Poland S.A., ul. Olchowa 14, 35-322 Rzeszów i: 2.1 zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000 zł 00 gr (słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez Asseco Poland S.A., ul. Olchowa 14, 35-322 Rzeszów tytułem wpisu od odwołania 2.2 zasądza od wykonawcy Asseco Poland S.A., ul. Olchowa 14, 35-322 Rzeszów na rzecz Narodowego Funduszu Zdrowia ul. Grójecka 186, 02-390 Warszawa kwotę 3 600 zł 00 gr (słownie: trzy tysiące sześćset złotych zero groszy), stanowiącą koszty ...

Przykładowe fragmenty dla hasła równość stron kary umowne

1   -   jest niezgodne z koronną zasadą równości występującą w ustawie Pzp. Podkreślił także, że tak sformułowana kara umowna nie chroni w żaden sposób

2   -   wzoru umowy wprowadzić takie postanowienia umowne, które pozwolą mu na naliczenie i dochodzenie kary umownej od wykonawcy usługi w wysokości

3   -   naliczenia wykonawcy usługi określonej wysokości kary umownej. Zresztą Odwołujący wystarczająco zrozumiał te

+55 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Aktywuj dostęp bez limitu aby cieszyć się dostępem bez ograniczeń kiedy tylko chcesz.

Realizacja zamówienia trwa ok 2 minut, a opłatę wnosisz dopiero po otrzymaniu faktury.